C-BAC NEWS

ข่าวสั้น C-BAC

กระดานแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ C-BAC

หัวข้อข่าว   วันที่แจ้ง
นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรของโครงการนักประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 แสดง 21 ธ.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี ความสามารถ และสถานณ์การโควิด) ปีการศึกษา 2565 และรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย แสดง 17 ธ.ค. 2564
คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีอุดรธานี ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ อวท.วิทยาลัยเทคโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ แสดง 14 ธ.ค. 2564
คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน แสดง 14 ธ.ค. 2564
✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพ่จน์ภาษาไทย✨✨นางสาวเอมิตรา เปรมเดชา ่ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุม อ แสดง 08 ธ.ค. 2564
✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์✨✨ ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 1. นายชารัตน์ ดำรัตนา 2. นายน้ำพี แสดง 08 ธ.ค. 2564

Download เอกสาร

#

งานสัมพันธ์ชุมชน C-BAC

โปรดเลือกไฟล์เอกสารที่ต้องการดาวน์โหลดจากงานฝ่ายต่างๆ