✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพ่จน์ภาษาไทย✨✨นางสาวเอมิตรา เปรมเดชา ่ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุม อ
วันที่ประกาศ 08 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

????✨✨????ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพ่จน์ภาษาไทย????✨✨????นางสาวเอมิตรา เปรมเดชา ่ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุม อาจารย์ลภัสรดา ตันมณี