ข่าวประชาสัมพันธ์ C-BAC

วันที่ หัวข้อข่าว  
21 ธ.ค. 2564 นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรของโครงการนักประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565 แสดง
17 ธ.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี ความสามารถ และสถานณ์การโควิด) ปีการศึกษา 2565 และรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย แสดง
14 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหารและครู วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีอุดรธานี ได้ให้เกียรติเข้าศึกษาดูงาน การดำเนินงานของ อวท.วิทยาลัยเทคโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ แสดง
14 ธ.ค. 2564 คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับคณะคุณครูและนักเรียน แสดง
08 ธ.ค. 2564 ✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันการประกวดสุนทรพ่จน์ภาษาไทย✨✨นางสาวเอมิตรา เปรมเดชา ่ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ขอบคุณคุณครูผู้ฝึกสอนและควบคุม อ แสดง
08 ธ.ค. 2564 ✨✨ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้าแข่งขันทักษะพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์✨✨ ได้รับรางวัลที่ 3 งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 31 ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ประกอบด้วย 1. นายชารัตน์ ดำรัตนา 2. นายน้ำพี แสดง
หน้า:  1