นักศึกษาได้รับประกาศนียบัตรของโครงการนักประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2565
วันที่ประกาศ 21 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก