ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี ความสามารถ และสถานณ์การโควิด) ปีการศึกษา 2565 และรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
วันที่ประกาศ 17 ธ.ค. 2564 ผู้ประกาศ อ แต้มนภา ลาภมาก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว โควตา(เรียนดี ความสามารถ และสถานณ์การโควิด) ปีการศึกษา 2565 และรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 หมายเหตุ นักเรียนที่รายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย